Repte

Els Consells Locals de Joventut (CLJ) de País Valencià, Illes Balears i Catalunya varen decidir crear la campanya ‘Joves sense amb trajecte’ per fer visible la migració dels joves a altres països amb la intenció de denunciar el nombre de gent que parteix de ca seva i les condicions en què ho fa per la manca de polítiques que contrarestin aquesta situació.

Solució

La demanada d'obtenir una resposta activa per part dels joves ens obligava a fer servir els canals de web i xarxes socials com són Twitter i Facebook. Per tant, ho focalitzàrem gràficament adaptat al web i les xarxes dels consells de joventut. Una de les iniciatives fou una postal en línia que es podia compartir amb altres companys i companyes per fer visible la situació i les demandes dels joves migrants.


El disseny i les il·lustracions anaren molt ambientades a l'estètica de viatge, maleta i mapa. La caracterització dels joves rebels contra aquesta situació la vàrem representar amb personatges que pinten les ciutats on residien.

Resultat

La campanya va obtenir una gran acceptació per part dels joves que reclamaven canvis i es va fer visible la seva situació a un mapa.

Roqueta idees mediterrànies SL

Passatge Guillem de Torrella 2,

07002 Palma, Illes Balears

Tel. 871 934 438

info@roquetaidees.com