Repte

El projecte EMbleMatiC té com a objectiu crear i provar una nova forma i oferta de turisme sostenible, situat a la zona costanera de l'interior, basat en les singularitats identitàries de 9 muntanyes de la xarxa EMM. Un treball en vídeo que volien que fos força atractiu amb

il·lustracions.


Solució

Es va fer la locució, amb ella crearem l'stroyboard adaptat als ritmes. Tot amb una dinàmica molt activa amb il·lustracions agradables amb textures molt naturals i amb colors pastels. De manera molt gràfica s'explicava cada proposta a realitzar pel projecte.

Resultat

Un treball que ha estat exposat a les conferències europees per explicar el treball a realitzar, d'una manera molt didàctica, entretinguda i

efectiva.

interreg-med.eu

Roqueta idees mediterrànies SL

Passatge Guillem de Torrella 2,

07002 Palma, Illes Balears

Tel. 871 934 438

info@roquetaidees.com