Repte

L'Ajuntament de Marratxí volia fer una gran passa per potenciar el petit comerç de Marratxí.

Amb l’exaltació de la competitivitat de les pimes i l'atractiu que tenen per als compradors, volien fomentar el consum a les petites i mitjanes empreses del municipi, com també la renovació d'aquest teixit de petits negocis amb accions formatives juntament amb l'Institut d'Innovació Empresarial.

Solució

Analitzàrem tot el conjunt de petites empreses del terme per veure’n els elements en comú, però era força variat i l’únic aspecte que els agrupava era la ubicació al municipi.  

Per realitzar el disseny i les il·lustracions, pensàrem amb el siurell. Personalitzar aquest element tradicional que tot marratxiner/a reconeixeria, fou el nostre millor aliat. Això ens va permetre adaptar-nos a cada tipus de servei o negoci per potenciar-lo i el destacarem amb lema ‘Marratxí estima el petit’, que fomenta tant l'estima al petit comerç com el consum local.

Resultat

Avui, és una campanya gràfica potent, molt present a les xarxes socials, usada en la formació i entre els clients del comerç marratxiner. A Marratxí, el negoci d'àmbit local és actiu i hi ha una nova visió d’autoestima.

Roqueta idees mediterrànies SL

Passatge Guillem de Torrella 2,

07002 Palma, Illes Balears

Tel. 871 934 438

info@roquetaidees.com