Repte

Photonautic és una empresa que es dedica a la fotografia nàutica, sobretot a fer fotoreportatges d'embarcacions recreatives. És el projecte d'un capità de vaixell amb el qual combina les seves dues passions després d'haver recorregut tot el món.

Solució

Per establir-ne la identitat, analitzàrem l’estil fotogràfic, que es basa en l'ús de drons per enregistrar vídeo i fer fotografies. Per aquest motiu, teníem l'obligació d'ajuntar la mar amb l'aire. Vàrem partir d’una imatge basada en plans picats d'un veler de dos pals i l’evolucionarem a un albatros, el rei de la mar del sud, per acabar de crear una imatge amb una espècie més pròpia i mediterrània, el virot.

Resultat

El símbol de Photonautic transmet la informació del que fan, crea una línia de marca i deixa l'espectacularitat per a les seves imatges, que són les que donen veu pròpia a aquest projecte.

#theoceaneye

Roqueta idees mediterrànies SL

Passatge Guillem de Torrella 2,

07002 Palma, Illes Balears

Tel. 871 934 438

info@roquetaidees.com